Administratorem sklepu internetowego KTMWAWA.PL działającego pod adresem www.KTMWAWA.pl („Sklep”) jest:

Agencja TRACK Marek Dąbrowski
ul. Libijska 16 lok.8
03-977 Warszawa
NIP: 113-128-53-28 („KTMWAWA”)

Adresy komunikacyjne:
a) Adres korespondencyjny:
KTM Warszawa
Al. Prymasa Tysiąclecia 74A
01-424 Warszawa

b) Telefon:

502-477-577
505-261-990

c) Email:
info@ktm-rally.pl

1. SKLEP

1. 1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, a w przypadku osób dokonujących zakupów dokonywanych w ramach działalności gospodarczej wyłącznie przez osoby uprawnione do działania w imieniu przedsiębiorcy. Zamówienia są składane poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Sklepie.

1.2. KTM Warszawa będzie realizować zamówienia wyłącznie jeżeli zamówienie zawierać będzie następujące elementy:
1)    określenie rodzaju  produktu,
2)    ilości produktu,
3)    wybór formy płatności,
4)    rodzaju przesyłki,
5)    adres wysyłki,
6)    dane użytkownika, który dokonuje zamówienia:
a)    imię i nazwisko,
b)    adres zamieszkania,
c)    numer telefonu,
d)    adres e-mail,
w przypadku firm dane do faktury zawierające:
a)    pełną nazwę firmy,
b)    numer NIP,
c)    adres siedziby,
d)    adres dostaw jeśli jest inny niż siedziba firmy.
Użytkownik jest zobowiązany podać dane zgodne z prawdą.
KTM Warszawa zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych firmy w ogólnie dostępnych bazach danych przedsiębiorstw takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sądowy.

1.3. KTM Warszawa oferuje formy płatności wskazane w trakcie składania zamówienia.
Do płatności realizowanych za pośrednictwem osób trzecich mogą mieć dodatkowe zastosowanie właściwe uregulowania tych pośredników lub emitentów kart płatniczych. Odpowiedzialność za właściwą realizację usług dotyczących obsługi płatności i za bezpieczeństwo transakcji płatności on-line ponoszą podmioty dokonujące takich transakcji. Użytkownik powinien zadbać o odpowiednie zabezpieczenia techniczne swojego urządzenia, z którego korzysta dokonując płatności on-line.

1.4. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

1.5. W toku składania zamówienia Użytkownik potwierdza ten fakt zaznaczając odpowiednie okienko wyboru.

1.6. Maksymalna kwota zamówienia nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł.

2. ZASADY SPRZEDAŻY

2.1. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2.2. Informacja o dostępności produktów jest potwierdzana dopiero e-mailowo przez pracownika Sklepu. Przyjęcie przez KTM Warszawa złożonego zamówienia jest zawsze potwierdzane drogą e-mailową jako warunek złożenia zamówienia. Z uwagi na awarie systemów informatycznych do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez KTM Warszawa. W razie różnic ceny produktów w związku z zmianami cen dostawców, email z potwierdzeniem dostępności podaje zmienioną cenę i potrzebne jest ponowne potwierdzenia zamówienia przez klienta w celu złożenia zamówienia.

2.3. Użytkownik, który złożył zamówienie może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi klienta KTM Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale tylko w przypadku, jeżeli zamówione produkty nie zostały jeszcze wysłane do Użytkownika i za zgodą KTM Warszawa.

2.4. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Realizację zamówienia rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu go przez KTM Warszawa oraz w przypadku złożenia zamówienia z przedpłatą, również po otrzymaniu przedpłaty. Produkt zostanie wysłany najpóźniej w terminie 14 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty lub otrzymaniu przez KTM Warszawa przedpłaty.

2.5. Każde złożone zamówienie, bez względu na formę płatności i dostawy, które każdorazowo są ujawniane Użytkownikowi w trakcie dokonywania zakupów, rezerwuje wybrane produkty na 7 dni, od daty złożenia zamówienia. Jeżeli do tego czasu Użytkownik nie ureguluje należności (dotyczy zamówień, w których została wybrana opcja przedpłaty na rachunek) lub nie potwierdzi zamówienia (dotyczy zamówień „za pobraniem”), zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

2.6. Nawet w przypadku wcześniejszego potwierdzenia zamówienia, z uwagi na niemożliwość świadczenia wynikającą z błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia lub zawierających błędy zamówień złożonych w inny sposób niż poprzez wypełnienie formularza KTM Warszawa będzie zmuszona anulować takie zamówienie. Zamówienia będą anulowane to jest KTM Warszawa ma prawo odstąpić od umowy z Użytkownikiem również gdy:

a) jako formę płatności wybrano przedpłatę – w terminie 7 dni od złożenia zamówienia nie zostanie dokonana zapłata w należnej wysokości (zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku KTM Warszawa);

b) jako opcja dostawy wybrany został odbiór osobisty oraz płatność przy odbiorze, a zamówienie nie zostanie odebrane w ciągu 7 dni od poinformowania Użytkownika o możliwości jego odbioru.

c) jako formę płatności wybrano pobranie, a przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.7. Jako adres dostawy kupowanych produktów można wskazać jedynie adres na terenie Polski .

2.8. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości przewidzianej prawem.

2.9. KTM Warszawa wystawia i doręcza Użytkownikowi dokument sprzedaży, który jest dostarczany wraz z przesyłanymi produktami. Dokumentem jest zawsze paragon fiskalny albo faktura VAT w przypadku otrzymania takiego żądania od Użytkownika.

2.10. Wobec okoliczności siły wyższej oraz wszelkich innych zdarzeń leżących poza kontrolą i wpływem KTM Warszawa, KTM Warszawa może anulować zamówienie, o czym poinformuje Użytkownika, który złożył zamówienie. Informacja taka może zostać przekazana pocztą elektroniczną lub telefonicznie przy użyciu danych kontaktowych udostępnionych przez Użytkownika. Niezwłocznie po anulowaniu zamówienia Użytkownik otrzyma zwrot wszelkich kwot zapłaconych tytułem ceny za produkty i ich przesyłkę objęte anulowanym zamówieniem.

2.11. Po potwierdzeniu zamówienia, Użytkownik na adres e-mail wskazany w formularzu zakupów otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a KTM Warszawa w zakresie zakupu danego produktu w Sklepie posiada zostaje zawarta na czas oznaczony i trwa w okresie realizacji zamówienia. KTM Warszawa ma maksymalnie 30 dni na dostarczenie zakupionego produktu pod adres wskazany przez Użytkownika lub do miejsca odbioru osobistego.

2.12. Zamówione przez Użytkownika produkty są dostarczane przez KTM Warszawa poprzez profesjonalne firmy kurierskie, pocztę polską lub mogą być odbierane osobiście przez Użytkowników.

2.13. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Użytkownika, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Użytkowników ze sklepu stacjonarnego.

2.14. KTM Warszawa ma prawo do zarządania zadatku przy zamówieniach przekraczających 2000,00 pln.

3. UŻYTKOWNICY

3.1. Zarejestrowani Użytkownicy mogą śledzić status swojego zamówienia oraz przeglądać historię swoich zamówień.

3.2. Aby skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez Sklep polecamy rejestrację w Sklepie. Rejestracja spowoduje otwarcie konta użytkownika. Do zarejestrowania się wymagane jest podanie danych użytkownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, płeć oraz hasła). Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail użytkownika podany podczas rejestracji zostanie wysłany link aktywacyjny. Użytkownik celem zakończenia rejestracji jest zobowiązany wejść w otrzymany link. W każdej chwili zarejestrowany Użytkownik może zrezygnować z rejestracji. W takim przypadku jego konto zostanie zlikwidowane. W celu rezygnacji należy samodzielnie w panelu administracyjnym konta wybrać opcję „Usuń konto” i postępować dalej zgodnie z instrukcjami systemu.

3.3. Użytkownik zobowiązany jest do zgodnego z prawdą wypełnienia formularza rejestracyjnego. Użytkownik powinien informować KTM Warszawa o zmianach danych udostępnionych KTM Warszawa w trakcie rejestracji.

4. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

4.1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności i dostawy zamówionego produktu:

a) Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy to koszt wskazany każdorazowo na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia.

b) Dostawa za pośrednictwem poczty polskiej. Koszt dostawy to koszt wskazany każdorazowo na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia.

c) Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym po otrzymaniu informacji o gotowości towaru do odbioru. Użytkownik zostanie o takiej możliwości powiadomiony drogą mailową oraz poprzez wiadomość tekstową na numer telefonu podany podczas składania zamówienia. Odbiór zamówień możliwy jest w sklepie stacjonarnym:

KTM Warszawa
Al. Prymasa Tysiąclecia 74a
01-424 Warszawa

d) Przelew ręczny – wybierając tę opcję należy dokonać ręcznego przelewu z rachunku Użytkownika na dane do przelewu, które Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną. W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia.

e) Za pobraniem – wybierając tę formę zapłaty za zamówione produkty należy uiścić opłatę u kuriera przy doręczeniu przesyłki. Dla kuriera celem ułatwienia należy przygotować odliczona kwotę. Informacje o całkowitym koszcie zamówienia Użytkownik otrzymuje przed końcowym złożeniem zamówienia potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

f) Gotówką lub przy użyciu karty płatniczej/kredytowej w ramach odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym:

KTM Warszawa
Al. Prymasa Tysiąclecia 74a
01-424 Warszawa

4.2. Po dokonaniu wyboru wszelkich warunków zamówienia oraz potwierdzenia złożenia zamówienia Użytkownik na adres e-mail wpisany podczas rejestracji otrzyma wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z instrukcjami dotyczącymi płatności i przesyłki produktów. Następnie Użytkownik otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia co oznacza, że do Użytkownika zostaje wysłany zamówiony produkt. W przypadku, gdy płatność następuje przelewem, produkt zostaje wysłany do Użytkownika, gdy na rachunek firmy KTM Warszawa wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym, iż paczka została wysłana. Kurier z reguły dostarcza przesyłkę w ciągu 1–2 dni roboczych.

4.3. Dla zamówień z dostawą kurierską, w momencie dostarczenia przesyłki Użytkownik ma prawo do sprawdzenia stanu i zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona lub nie zawiera wskazanego w zamówieniu produktu lub produkt jest inny niż zamawiany, Użytkownik ma prawo w obecności kuriera wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki, jak również powinien niezwłocznie powiadomić KTM Warszawa, kontaktując się z przedstawicielem Sklepem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:info@ktm-rally.pl. W każdym takim przypadku sporządzony w obecności kuriera protokół zaleca się aby został czytelnie podpisany przez Użytkownika i kuriera. Zaleca się sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w trakcie doręczania przesyłki. Jeden egzemplarz protokołu przeznaczony jest dla kuriera, drugi dla Użytkownika. Protokół powinien zawierać datę doręczenia przesyłki, numer listu przewozowego oraz opis uszkodzeń lub ubytków (należy wymienić ilość oraz rodzaj zaginionego towaru).

5. PROCEDURA REKLAMACJI

5.1. KTM Warszawa ponosi odpowiedzialność za wady produktów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W przypadku zakupów dokonywanych w ramach działalności gospodarczej, to jest nie jako konsument przepisy o rękojmi ujęte w Kodeksie Cywilnym nie mają zastosowania.

5.2. KTM Warszawa zostaje zwolniona z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Użytkownik wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

5.3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklepu.

5.4. Użytkownik w ramach reklamacji ma prawo żądać obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy w przypadku odstąpienia, chyba że KTM Warszawa niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Nie dotyczy to jednak przypadków gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez KTM Warszawa lub KTM Warszawa nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

5.5. W każdym przypadku gdy KTM Warszawa będzie zobowiązane do dostarczenia naprawionego lub nowego produktu do Użytkownika, lub dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu przez Użytkownika, wszelkie koszty takich dostaw obciążają KTM Warszawa.

5.6. Celem złożenia reklamacji Użytkownik zobowiązany jest przesłać wadliwy produkt na adres Sklepu wskazany w preambule regulaminu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym dokonując wyboru żądania Użytkownika zgodnie z regulacjami wskazanymi powyżej. Przedmiotowe, pisemne zgłoszenie reklamacyjne nie jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia, a tylko stanowi ułatwienie dla Użytkownika.

5.7.  W przypadku uzasadnionej reklamacji, KTM Warszawa wypełni swoje zobowiązania zgodnie z treścią żądania Użytkownika. W przypadku wyboru zwrotu ceny Użytkownik powinien podać w reklamacji numer konta bankowego, na który zwrot miałby zostać dokonany.

5.8. W przypadku udzielenia gwarancji przez producenta sprzedawanego towaru, Użytkownik zostanie o tym poinformowany przez Sklep. Gwarancja producenta nie jest gwarancją KTM Warszawa.

5.9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik ma prawo dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępo-wania cywilnego o właściwości ogólnej.

6. ZWROTY

6.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Użytkownik może zrezygnować z produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki z produktem, składając stosowne oświadczenie na piśmie. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, zaleca się aby Użytkownik skorzystał z wzoru oświadczenia o odstąpieniu znajdującego się tutaj, przesłał e-mail na adres info@ktm-rally.pl z informacją, że produkt będzie zwracany oraz odesłać produkt odpowiednio zabezpieczony w terminie 14 dni wraz z informacją dotyczącą numeru konta, na które ma nastąpić zwrot ceny zwracanego produktu oraz kosztów dostawy do Użytkownika. Koszty zwrotu zwracanego produktu ponosi wyłącznie Użytkownik, a KTM Warszawa jest zobowiązany do zwrotu ceny i kosztów dostawy uprzednio uiszczonych przez Użytkownika. KTM Warszawa prześle Użytkownikowi mailem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

6.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

6.3. Jeśli wszystkie w/w. warunki odstąpienia od umowy zostaną spełnione, zwrot ceny zwróconego produktu wraz ze zwrotem kosztów pierwotnej przesyłki nastąpi w terminie 14 dni poprzez wykonanie przelewu przez KTM Warszawa na wskazany przez Użytkownika numer konta.

6.4. Jeśli KTM Warszawa nie zaproponował, że sam odbierze zwracany produkt, KTM Warszawa może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania zwracanego produktu z powrotem.

6.5. KTM Warszawa dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.6. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej produktów zakupionych w Sklepie nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:

a) dotyczących świadczenia usług, jeżeli KTM Warszawa wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez KTM Warszawa utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi KTM Warszawa nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ;

d) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby KTM Warszawa do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli KTM Warszawa świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
 
6.7. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, KTM Warszawa nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów ponad tę różnicę.

7. OCHRONA DANYCH

7.1. Dobrowolne przekazanie KTM Warszawa przez Użytkownika danych osobowych zarówno w celu rejestracji w Sklepie, jak i w celu złożenia zamówienia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez KTM Warszawa (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Administratorem danych osobowych jest KTM Warszawa . Dane osobowe Użytkownika są zbierane i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy z Użytkownikiem, w tym wystawienia faktury. Podanie danych jest dobrowolne z punktu widzenia przepisów prawa, jednak podanie ich jest konieczne, aby móc stać się zarejestrowanym Użytkownikiem lub złożyć zamówienie.

7.2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych i prawo ich poprawiania lub żądania usunięcia.

7.3. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom, chyba że będzie to konieczne w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności dane mogą być przekazywane firmom kurierskim i innym usługodawcom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe.

7.4. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w trybie art. 31 wyżej wskazanej ustawy, zawierając w tym przedmiocie pisemną umowę z takim podmiotem, jednak to KTM Warszawa pozostanie administratorem danych osobowych.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym http://ktmwawa.pl/regulamin

8.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się KTM Warszawa są następujące: użytkownik powinien posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana będzie przeglądarka stron internetowych. W trakcie korzystania ze Sklepu na komputerze użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies.

8.3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez KTM Warszawa w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

8.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.